Tips för att vinna Guldvågen 2018

Tänk om det fanns ett facit som tog din byrå till en vinst direkt? Lyckost dig, för det gör det nästan. Efter förra årets Guldvågen har Add Gender sammanställt fem tips för byråer som vill hamna bland branschens allra främsta, förutom att vara hyvens och arbeta aktivt mot en förbättring så klart.

Implementera civilkurage.

När någon skämtar på andras bekostnad eller förminskar andras upplevelser – säg ifrån. Misstänker du att du själv gör det ibland? Sluta med det, genast. Skapa en kultur där det är självklart att ingen går förbi en situation där ribban för inkludering sänks. Bestäm hur ni vill ha det och lev därefter. När någon påtalar missförhållanden utifrån sitt perspektiv så ska den personen tackas, och problemet ses över.

Granska karriärvägarna. 

Jämställdhet kan ibland vara enkel matematik. Ta fram kalkylatorn och räkna huvuden på varje position och kritiska situationer i exempelvis rekryteringen, föräldraledighet och sälj. Hur ser könsfördelningen ut? Är den logisk? Ansöker lika många kvinnor som män? Har kvinnor och män likvärdiga möjligheter att bidra? Om inte - vad finns det för hinder som sållar bort personer som skulle behövas för att bättre spegla samhället och få en arbetsplats präglad av många olika perspektiv? Om ni upptäcker schysta siffror, ta reda på ekvationen som fick er att lyckas och copypaste.

Rita kartan.

Vart ska ni? Sätt upp ett långsiktigt mål och flera delmål på vägen. Om ni vet vart ni ska blir det lättare att ta steg mot att realisera det hela. Se över era styrdokument. Vad säger de om jämställdhet och mångfald, och speglar de era mål? På vilka sätt kan ni realisera detta? Vem och vad kan ni ta rygg på? Hur mäter ni och följer upp era mål? Med andra ord: Gör precis som inom andra affärsmässiga områden för att lyckas. Många byråer i Guldvågen 2015 saknade struktur i sitt jämställdhetsarbete, och enbart tio byråer har en jämställdhetsgrupp eller liknande. Här finns stora förbättringsmöjligheter – och chans att glänsa extra mycket.

Investera för att realisera. 

Överraskning, det kommer att krävas investeringar för att nå framgång. Se till att era målsättningar reflekteras i er budget och att det även finns resurser i form av arbetstid hos de dedikerade. Endast tre av de tävlande byråerna i Guldvågen 2015 hade en budget för sitt jämställdhetsarbete - i år är det dags för din byrå att finnas med i den smarta ligan. Jämställdhet och mångfald är lönsamt, och eftersom lönsamhet förmodligen är någonting din byrå eftersträvar så är det bara att köra på. 

Arbeta för mångfald.

Kom ihåg att jämställdhet inte bara handlar kvinnor och män eller intern arbetsmiljö. Det handlar också om kvinnor och män i olika åldrar, med olika bakgrund, förmågor och med eller utan barn. Använd jämställdhet som en nyckel till mångfald.