Guldvågen – Sveriges mest jämställda byrå

För att skapa bättre kommunikation krävs inkluderande och jämställda kommunikationsbyråer. Därför instiftades branschens första jämställdhetspris – Guldvågen. Priset tilldelas den byrå i Sverige som är bäst på att ta tillvara, lyfta och belöna de anställdas kompetens – oavsett kön. Guldvågen garanterar landets unga kommunikatörer och kunder att kommunikationsbyrån inte bara är bra på kommunikation, utan också är en medveten arbetsplats som lever i en modern tid.

För att tävla ska byråns vd och byråns medarbetare svara på en undersökning om jämställdhet. Undersökningen är framtagen av Add Gender, som arbetat med sitt Jämställdhetsindex för kommunikationsbranschen i flera år. Undersökningen berör frågor som struktur, balans och kultur och analyseras sedan av Add Gender samt en noggrant utvald jurygrupp.

Med undersökningen och analysen som grund utser jurygruppen en vinnare. Guldvågen går även ut med de byråer som hamnar på andra, tredje, fjärde och femte plats.
 

Vill ni ha en fördjupad analys av er byrå med konkreta tips på åtgärder? Kontakta Jessica på AddGender här.

Upp till 19 anställda – 11 000 sek
20 till 39 anställda – 19 500 sek
över 40 anställda – 32 000 sek