Jämställdhet mäts i mer än procent. Det handlar också om kultur, vilken jargong som gäller i mötesrummet och hur byrån bemöter och följer upp sexuella trakasserier. Under undersökningen kommer, förutom siffror och konkret fakta, även längre svar komma fram som behöver analyseras och sättas i en kontext. Därför består vår jurygrupp av både branschexperter och jämställdhetsexperter, som tillsammans poängsätter reklambyråerna. Juryn utbildas av analys- och rådgivningsföretaget Add Gender. 

Guldvågens jury presenteras inom kort.